صندوق گسترش فردای ایرانیان

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، یكی از انواع واسطه های مالی و از جمله نهادهایی هستند كه با فروش پیوسته واحد سرمایه‌گذاری (یونیت) خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن‌ها را در تركیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای كوتاه‌مدت بازار پول و داراییهای دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرف‌های سرمایه‌گذاری می‌كنند.

"صندوق گسترش فردای ایرانیان"، صندوقی با درآمد ثابت است كه تمامی وجوه خود را در اوراق با درآمد ثابت و یا سپرده‌های بانكی سرمایه‌گذاری می‌كند. از این رو بازده این صندوق‌ها قابلیت پیشبینی بالایی دارد.

علاقه مندان به سرمایه‌گذاری در صندوق گسترش فردای ایرانیان میتوانند با همراه‌ داشتن مدارک شناسایی و مراجعه به یکی از شعب بانک آینده نسبت به سرمایه‌گذاری در این صندوق اقدام نمایند.