خدمات بازار سرمایه

بورس کالا

1- معاملات آتی

2- معاملات کالا

بورس انرژی

کالاهای قابل پذیرش در بورس انرژی:

1- انواع نفت خام

2- انواع نفت سفید

3- نفتکورهومازوت

4- انواع گازهای طبیعی

5- کلیه‌ی میعانات گازی

6- انواع گازوئیل

7- انواع نفتا

8- انواع بنزین

9- انواع سوختجت

10- هیدروژن

11- گازمایع

12- انواع زغالسنگ وزغال چوب

13- قطران

14- کلیه‌یحلال ها

معاملات لحظه ای