تلفن‌بانک

تلفن‌بانک

تلفن‌بانک آینده: ۲۹۵۷

تلفن بانک آینده: 2957 با خدمات تلفن‌بانک آینده شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز، در کمترین زمان ممکن و بدون دغدغه از خدمات متنوع بانکی بهره‌مند شوید.

نحوه دریافت خدمات تلفن‌بانک آینده

برای استفاده از خدمات تلفن‌بانک آینده کافی است به یکی از شعب بانک آینده در سراسر کشور مراجعه کنید و پس‌از تکمیل فرم درخواست تلفن‌بانک، رمز ورود به سامانه را دریافت نمایند.

چگونگی ورود به سیستم تلفن بانک

چگونگی ورود به سیستم

1- به منظور ورود به سامانه ابتدا دستگاه تلفن را در حالت Tone قرار داده و شماره‌ی ۲۹۵۷ را شماره‌گیری نمایید.

2- پس از شنیدن پیام خوش‌آمدگویی، شماره‌حساب یا شماره‌کارت خود را وارد کنید.

3- رمز حساب یا رمز دوم کارت خود را وارد کنید و در انتها کلید * را فشار دهید. سامانه در این مرحله موجودی حساب شما را اعلام می‌نماید.

4- پس‌از این مرحله، مشتری باتوجه به خدمت موردنیاز و فشردن کلید مربوطه، وارد منوی مورد نظر خواهد شد.

ورود به سیستم تلفن‌بانک آینده از طریق ورود شماره حساب یا شماره کارت امکان‌پذیر است:
در صورت ورود به سامانه با شماره حساب؛ رمز حساب باید وارد گردد.

خدمات قابل ارائه درصورت ورود به سامانه با شماره حساب:

  • شنیدن مانده‌حساب، کلید ۱
  • شنیدن 3گردش آخر حساب، کلید ۲
  • دریافت صورت‌حساب از نمابر، کلید ۳
  • تغیر رمز حساب، کلید ۴
  • انتقال به سایر حساب‌های خود در بانک آینده، کلید ۶

در صورت ورود به سامانه با شماره کارت، رمز دوم کارت باید وارد گردد.

خدمات قابل ارائه درصورت ورود به سامانه با شماره کارت:

  • شنیدن موجودی، کلید ۱
  • شنیدن ۳ گردش آخر حساب، کلید ۲
  • دریافت صورت حساب از طریق نمابر، کلید ۳
  • اعلام مفقودی کارت، کلید ۵
  • شنیدن رمز حساب، کلید ۶