مسئولیت اجتماعی

 

بنگاه های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان، روشی بسیار اخلاقی در پیش می گیرند . این بنگاه ها، حساسیت و توجهی ویژه به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست بوم سازمان در حال و آینده را داشته و این دیدگاه را ترویج می کنند. مسئولیت اجتماعی شرکتی، در ارزش های این بنگاه ها، بیان شده است. آنان از طریق مراوده باز با ذینفعان، انتظارات و مقررات محلی و جهانی را درک و رعایت کرده و حتی از آن نیز فراتر می روند. در این راستا تعدادی از اقدامات انجام شده بانک آینده در سال ۱۳۹۴ ، در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی، به شرح زیر می باشد:

 • تهیه، تولید و پخش نماهنگ یوزپلنگ ایرانی در راستای حمایت از موضوع حفاظت از محیط زیست و پخش آن از شبکه های تلویزیونی و سایر رسانه های اجتماعی.
 • حمایت مالی از کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
  • توضیحات: حمایت مالی از مراسم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نویسندگان، مترجمان و مولفان برتر و نمونه کشور با حضور رئیس جمهور
  • زمان برگزاری :۱۳۹۴/۱۱/۱۸

 • ایجاد طرح سپرده حس زندگی برای حمایت از بیماران سرطانی و حمایت از تاسیس یک مرکز تحقیقات سرطان

 • حمایت مالی از راهیان حرم امام رضا‌(ع) در پایان ماه صفر
  •         زمان برگزاری: حمایت مالی بانک از زائران حرم رضوی در پایان ماه صفر سال ۱۳۹۴
  •          مکان برگزاری: مسیرهای منتهی به حرم امام رضا (ع)

 • ارسال پیامک، زیرنویس و آرم آگهی در مناسبت های مختلف رسمی کشور

توضیحات : ارسال پیامک در مناسبت‌های رسمی کشور و درج پیام‌های مناسبتی به صورت آرم آگهی و زیرنویس در شبکه های مختلف

 • توزیع کتاب و لوازم التحریر در مناطق محروم

توضیحات: کمک بانک آینده به آینده سازان محروم و مستعد کشور