صدور گواهی تمکن مالی در شعب منتخب تهران

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی تمکن مالی:

  • ۱. ارائه کارت ملی متقاضی
  • ۲. ارائه اصل/کپی پاسپورت متقاضی
  • ۳. اصل وکالت‌نامه نماینده قانونی درصورت وکالت به غیر
  • ۴. ارائه فرم تکمیل شده درخواست صدور گواهی تمکن مالی

- صدور گواهی تمکن مالی لاتین مربوط به انواع صندوق های سرمایه گذاری و سهام، پس از ثبت تقاضا در یکی از شعب یاد شده، صرفاً در امور بین الملل واقع در میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان شهید احمدیان(پانزدهم)، ساختمان شماره ۲ بانک آینده، طبقه اول انجام می پذیرد.
- صدور تمکن مالی فارسی در کلیه شعب بانک آینده امکان پذیر می باشد.
- برای تسریع انجام امور مربوط به صدور گواهی تمکن مالی، تماس با شعبه مربوطه پیش از مراجعه پیشنهاد می گردد.