طرح متخصصان

طرح متخصصان

بانک آینده؛ در راستای ارج‌نهادن و تأمین نیازهای اعتباری و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر اقشار متخصص جامعه شامل اساتید دانشگاه، اعضای محترم جامعه‌ی نظام‌پزشکی، وکلا و سردفتران رسمی و مهندسان عضو جامعه‌ی نظام مهندسی، بسته‌ی اعتباری ویژه‌ی متخصصان را ارائه‌ نموده است:

گروه‌های هدف:

1- حرفه‌های پزشکی:

1-1- پزشکان و دندانپزشکان متخصص و فوق تخصص

1-2- پزشکان عمومی

1-3- دندانپزشکان عمومی

1-4- دامپزشکان

1-5- داروسازان

1-6- کارشناسان علوم آزمایشگاهی

1-7- رادیولوژیست‌ها (پزشکی و دندانپزشکی)

1-8- سایر رشته‌های مربوطه(پزشکی، پیراپزشکی، مامائی،...)

2- وکلا و سردفتران رسمی (دفاتر رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)

3- مهندسان (ساختمان و عمران)

4- اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌ها

ویژگی‌ها و شرایط

1- اعطای تسهیلات به منظور خرید دفتر کار، مطب و داروخانه ویژه متخصصان.

  1-1- اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و با دو شیوه‌ی بازپرداخت تدریجی اقساط یا بازپرداخت یکجا در سررسید.

  1-2- زمان بازپرداخت تسهیلات به شیوه باز‌پرداخت اقساطی، حداکثر پنج سال (60 ماه) و به شیوه‌ی بازپرداخت یکجا حداکثر یک‌ساله (12 ماه) خواهد بود.

  1-3- نرخ سود تسهیلات، مطابق ضوابط و مقررات مصوب بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران خواهدبود.

2- اعطای تسهیلات به منظور تجهیز دفتر کار، مطب و داروخانه ویژه متخصصان.

  2-1-اعطای تسهیلات خرید ابزارکار، تجهیزات اداری و رایانه‎ای، تجهیزات پزشکی دفتر کار، مطب و داروخانه در قالب عقد مشارکت مدنی (بخش خدمات) با دو شیوه‌ی بازپرداخت تدریجی اقساطی یا بازپرداخت یکجا در سررسید.

  2-2- زمان بازپرداخت تسهیلات به شیوه‌ی باز‌پرداخت اقساطی، حداکثر پنج سال(60 ماه) و در شیوه باز‌پرداخت یکجا در سررسید حداکثر یک‌ساله (12 ماه) خواهد بود.

  2-3- نرخ سود تسهیلات، مطابق ضوابط و مقررات مصوب بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران است.

تسهیلات ویژه مشاغل تخصصی (مبالغ به ریال)

شرح مشاغل

تجهیزات، لوازم و وسایل کار

مدت بازپرداخت (حداکثر)

خرید محل کار و یا مطب

مدت بازپرداخت (حداکثر)

اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه

500 میلیون

60 ماه

5 میلیارد

60 ماه

حرفه‌های پزشکی

پزشکان و دندانپزشکان متخصص و فوق تخصص 5 میلیارد 60 ماه

10 میلیارد

60 ماه
پزشکان عمومی 1 میلیارد 60 ماه

5 میلیارد

60 ماه
دندانپزشکان عمومی 1 میلیارد 60 ماه

5 میلیارد

60 ماه
دامپزشکان 1 میلیارد 60 ماه

5 میلیارد

60ماه
داروسازان (داروخانه‌ها) 1 میلیارد 60 ماه

10 میلیارد

60 ماه
کارشناسان علوم آزمایشگاهی 3 میلیارد 60 ماه

10 میلیارد

60 ماه
رادیولوژیست‌ها (پزشکی و دندانپزشکی) 3 میلیارد 60 ماه

5 میلیارد

60 ماه
سایر رشته‌های مربوطه (پیراپزشکی، مامائی و ...) 1 میلیارد 60 ماه

5 میلیارد

60 ماه

وکلا و سردفتران رسمی

500 میلیون 60 ماه

5 میلیارد

60 ماه

مهندسان (ساختمان و عمران )

500 میلیون 60 ماه

3 میلیارد

60 ماه