تسهیلات کارا

طرح کارا:


طرح کارا در راستای ارزش‌آفرینی برای مشتریان بانک آینده و ایجاد تنوع در ارائه تسهیلات ارزان قیمت، ارائه می‌گردد، در این طرح کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی که دارای یکی از انواع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، جاری یا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک آینده می‌باشند، بر اساس میانگین موجودی، از امتیاز اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانک آینده برخوردار می‌شوند.


ویژگی‌های طرح:

 سقف این تسهیلات برای مشتریان حقیقی، 5(پنج) میلیارد ریال و برای مشتریان حقوقی 20(بیست) میلیارد ریال، می‌باشد.
 تسهیلات این طرح در قالب عقد مرابحه،  با امکان بازپرداخت اقساطی یا یکجا پرداخت می‌باشد.
جهت بهره‌مندی از امتیاز تسهیلات این طرح، حداقل دوره میانگین‌گیری 3 ماه و ضریب پرداخت تسهیلات اعطایی حداقل 50 درصد مبلغ میانگین حساب، می‌باشد.
مدت بازپرداخت اقساطی حداقل 12ماه و حداکثر 60 ماه می‌باشد.
  نرخ سود تسهیلات بر اساس میانگین گردش حساب‌های قرض‌الحسنه 6درصد و برای حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با نرخ مصوب بانک مرکزی، 15 درصد می‌باشد. 
شایان ذکر است، در صورت سپرده‌گذاری بیشتر از 3 ماه، مشتری می‌تواند یکی یا ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نماید: 
به ازاء هر ماه افزایش دوره میانگین‌گیری بیشتر از 3ماه، 4 قسط به تعداد اقساط افزوده می‌گردد. حداکثر تعداد اقساط 60 ماه می‌باشد، همچنین  به ازاء هر ماه افزایش دوره میانگین‌گیری بیشتر از 3ماه، 20 درصد به ضریب پرداخت تسهیلات  افزوده می‌گردد. حداکثر ضریب تسهیلات پرداختی 170 درصد میانگین سپرده می‌باشد. به‌عنوان مثال چنانچه دوره میانگین‌گیری 7 ماه می‌باشد، به ازای 4 ماه بیشتر از 3 ماه، مشتری می‌تواند به صورت ترکیبی 40 درصد ضریب تسهیلات را افزایش داده(به ازای 2 ماه) و 8 ماه به تعداد اقساط افزوده کند(به ازای 2 ماه دیگر).