طرح تسهیلاتی "کاریز"

طرح تسهیلاتی

ارائه تسهیلات ارزان و سریع، در قالب محصول "کاریز" به مشتریان گرامی

 

بانک آینده اقدام به ارائه تسهیلات ارزان و سریع در قالب محصول "کاریز" به مشتریان خود نموده است. مشتریانی که اقدام به افتتاح یکی از سپرده های بلند مدت نموده اند، می‌توانند تا 40 درصد از مبلغ سپرده خود را، تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند.

نرخ سود و میزان تسهیلات:

نرخ سود تسهیلات از 4.5  الی 10 درصد، مطابق جدول زیر و متناسب با مبلغ تسهیلات درخواستی تعیین می‌گردد.

ردیف حداکثر مبلغ تسهیلات نرخ سود تسهیلات
۱
تا سقف ۲۰ درصد مبلغ اصل سپرده
۴.۵ درصد
۲
تا سقف ۳۰ درصد مبلغ اصل سپرده
۷ درصد
۳
تا سقف ۴۰ درصد مبلغ اصل سپرده
۱۰ درصد

مشتریان واجد شرایط: 

مشتریانی که از تاریخ 1396/06/11 اقدام به افتتاح یکی از سپرده‌های زیر نموده‌اند می‌توانند از امتیاز اخذ تسهیلات فوق، بهره‌مند گردند:

1) سپرده‌های بلند مدت یک‌ساله

2) سپرده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت آینده‌ساز

3) سپرده سرمایه‌گذاری سودمند آنلاین ( با مانده بیشتر از 2 میلیارد ریال)

4) گواهی سپرده مدت دار  (فقط استفاده از ردیف 1 نرخ سود و میزان تسهیلات)

شرایط بازپرداخت:

مشتریان می‌توانند به یکی از روش‌های زیر اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود نمایند:

1) بازپرداخت  تدریجی در 24 قسط ماهیانه

2) باز پرداخت تدریجی در دو قسط سالیانه

3) بازپرداخت یک‌جا، بعد از یک سال

ضمانت:

با توجه به مسدود شدن سپرده مشتریان واجد شرایط، به وثیقه دیگری نیاز نمی‌باشد.