طرح تسهیلاتی "کاریز"

طرح تسهیلاتی

ارائه تسهیلات ارزان و سریع، در قالب محصول "کاریز" به مشتریان گرامی

 

بانک آینده اقدام به ارائه تسهیلات ارزان و سریع در قالب محصول "کاریز" به مشتریان خود نموده است. مشتریانی که اقدام به افتتاح یکی از سپرده‌های بلند مدت نموده اند، می‌توانند تا سقف 40 درصد از مبلغ سپرده خود را، تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند.

مشتریان واجد شرایط: 

مشتریانی که از تاریخ 1396/06/11 اقدام به افتتاح یکی از سپرده‌های زیر نموده‌اند می‌توانند مطابق با شرایط و ضوابط اعلام شده به شعب ( تاریخ افتتاح حساب و نرخ سود متعلقه) مشمول استفاده از یکی از شرایط تسهیلات طرح مزبور گردند:

1) سپرده‌های بلند مدت یک‌ساله

2) سپرده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت آینده‌ساز

3) سپرده سرمایه‌گذاری سودمند آنلاین ( با مانده بیشتر از 2 میلیارد ریال)

4) گواهی سپرده مدت دار  (فقط استفاده از ردیف 1 نرخ سود و میزان تسهیلات)

نرخ سود و میزان تسهیلات:

نرخ سود تسهیلات از 4.5  الی 10 درصد، مطابق جدول زیر و متناسب با مبلغ تسهیلات درخواستی تعیین می‌گردد.

ردیف حداکثر مبلغ تسهیلات نرخ سود تسهیلات
۱
تا سقف ۲۰ درصد مبلغ اصل سپرده
۴.۵ درصد
۲
تا سقف ۳۰ درصد مبلغ اصل سپرده
۷ درصد
۳
تا سقف ۴۰ درصد مبلغ اصل سپرده
۱۰ درصد

شرایط بازپرداخت:

مشتریان می‌توانند به یکی از روش‌های زیر اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود نمایند:

1) بازپرداخت  تدریجی در 24 قسط ماهیانه

2) باز پرداخت یکجا سررسید حداکثر 6ماهه

ضمانت:

با توجه به مسدود شدن سپرده مشتریان واجد شرایط، به وثیقه دیگری نیاز نمی‌باشد.