ساعت کاری بانک آینده به روال عادی بازگشت

ساعت کاری بانک آینده به روال عادی بازگشتبا توجه به تغییرات آب و هوا، تغییرات ساعات کار که از نیمه دوم تیرماه در راستای صرفه‌جویی و مدیریت بهینه مصرف برق، اعمال شده بود، کان لم یکن تلقی شده و ساعات کار همکاران شعب و ادارات مرکزی مطابق با روال سابق، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:
 

محل شعبه

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

ارائه خدمت

ارائه خدمت

تهران-کرج- اصفهان-شيراز- مشهد- تبريز-ارومیه-کاشان- بویین‌زهرا

16:30-07:30

13:15-07:15

سایر شهرستان‌ها

14:00-07:30

باجه عصر: 18:45-17:15

کیش

15:30-07:30

12:30-07:15* شعب استان‌های خوزستان و بوشهر، مشمول ساعات پیش‌گفته نخواهند بود و برابر ابلاغ استانداری‌های ذیربط، اقدام خواهند نمود.