پرداخت قسط

مشتری گرامی:

شما از طریق این سامانه قادر خواهید بود تا از دو طریق نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام نمایید:

  • 1 -پس از ورود اطلاعات تسهیلات خود و استفاده از گزینه «پرداخت اینترنتی اقساط تسهیلات» شما میتوانید با استفاده از شماره‌کارت شتابی و رمز دوم خود نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر خود اقدام نمایید.
  • 2 -در صورتی که تمایل دارید تا از طریق خودپرداز و یا بستر "پایا" و یا "ساتنا" بین بانکی اقساط خود را واریز نمایید، با استفاده از گزینه «پرداخت از طریق واریز به حساب»، اطلاعات پرداخت اقساط تسهیلات خود، شامل «شماره‌ی حساب آینده»، «شماره‌ی کارت» و «شماره‌ی شبا» تسهیلات را دریافت نمایید و با استفاده از یکی از شماره‌های ذکر شده، مبلغ مورد نظر خود را واریز نمایید.
  • 3 -شما با ارسال شماره تسهیلات خود از طریق پیامک به شماره ۲۰۰۰۴۰۰۱۱ می‌توانید مانده‌ی بدهی وشماره‌کارت واریز قسط خود را دریافت نمایید.