سایر خدمات ویژه

  • سپرده‌‌گذاری وجوه شرکت ها در قالب انواع سپرده‌ و مدیریت ثروت
  • تشکیل اتاق مذاکره برای مدیران ارشد شرکت و بانک در راستای ایجاد فضایی مناسب برای تعامل بیشتر طرفین و ارائه‌ی راه‌حل‌های مناسب
  • تعیین مدیر حساب‌ها برای شرکت ها جهت پیگیری امور شرکت در بانک و از طرف دیگر نماینده‌ی بانک در شرکت
  • تهیه‌ی بسته‌ی جامع و مناسبی از محصولات و خدمات با توجه به نیاز و خواسته مشتری
  • ارائه‌ی انواع مشاوره‌های مالی، حقوقی و بانکی