خدمات بانکداری بین الملل

  • افتتاح انواع حساب ارزی و انتشار اوراق قرضه ارزی
  • حوالجات ارزی صادره و وارده
  • صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی
  • قبول، ابلاغ و معامله‌ی اعتبارات اسنادي صادراتي
  • گشایش انواع اعتبارات و بروات اسنادی
  • دریافت خطوط اعتباری از کارگزاران بابت فاینانس و ریفاینانس
  • ثبت سفارش انواع بروات اسنادی
  • ایجاد روابط کارگزاری و افتتاح حساب ارزی نزد آن‌ها
  • خرید و فروش ارزهای معتبر
  • صدور گواهی تمکن مالی انواع سپرده‌‌های ارزی و ریالی