معرفی

بانکداري شرکتي تلاشي فراگير براي تمرکز بر نيازهاي مشتريان شرکتي و خلق راه‌حل‌هاي بانکي و مالي متناسب براي پاسخگويي مؤثر و دقيق به آن‌هااست. در بانکداري شرکتي، علاوه بر ارايه خدمات تسهيلاتی و تعهدات، مديريت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و....، خدماتي چون مديريت ريسک، مديريت نقدينگي و روش‌هاي ديگر تامين مالي و خدمات مشاوره‌اي نيز به مشتريان ارائه‌خواهد شد.
تدابیر اندیشیده شده در بانکداری شرکتی به گونه‌ای است تا تمامی نیازهای مالی و بانکی یک کسب و کار در جامعه هدف بانکداری شرکتی را در قالب خدمات و محصولات قابل ارایه به بهترین، سریعترین و دقیق‌ترین شکل ممکن برآورده ساخته و ضمن کمک به مدیریت منابع مالی شرکت تلاش شود تا زمینه‌های رشد و شکوفایی مشتریان در جامعه هدف فراهم گردد.
به‌عنوان مقصود بنیادین بانکداری شرکتی بانک می‌توان ذکر نمود؛ کمک به شرکت‌ها در ارزش‌آفرینی هر‌چه بیشتر در کسب و کار خود برای آن‌چه که به وجود آمده‌اند.

بانکداری شرکتی | بانک آینده | Ayandeh Bank