صندوق ضمانت سپرده‌ها

حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران در برابر زيان‌های ناشی از ورشکستگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از سازوکارهای ارتقای ثبات نظام بانکی هر کشوری است؛که از طريق ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود. صندوق ضمانت سپرده‌ها در کنار قوانين و مقررات بانکی،‌ نظام نظارت بانکی و بانک مرکزی، از عناصر مهم شبکه گسترده امنيت مالی هر کشوری محسوب می شود. بیشتر کشورهای جهان، نظام ضمانت سپرده‌ها را به عنوان مهم‌ترين و ضروری‌ترين راه مقابله با بحران‌های مالی می‌شناسند. صندوق ضمانت سپرده‌ها، با حفاظت از نظام مالی در برابر پديده هجوم بانکي (Bank Run) و اطمينان بخشي از وجود امنيت و قابليت نقدشوندگی سپرده‌های خرد، موجب تحکيم ثبات مالی و استمرار آن در کشور مي‌شود؛ و اين امر، هدف اصلی ايجاد نظام ضمانت سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. اين نهاد، با در اختيار داشتن ابزار کنترلی کافی نظیر: اعمال جريمه و محدود کردن فعاليت مؤسسه خاطی از يک سو؛ تجهيز منابع مالی لازم برای بازپرداخت سپرده‌های مردمی مؤسسه ورشکسته از سوی ديگر، در نقش ناظر و ضابط قدرتمندِ قوانين مالی، انجام وظيفه کرده و موجب ايجاد،‌ توسعه و استحکام شبکه سلامت مالی در کشور می‌گردد. لازم به تأکيد است؛ يک نظام ضمانت سپرده، به تنهایی نمی‌تواند؛ از نظام بانکی محافظت نمايد. ساير اجزا، همانند: نظام قانون‌گذاری و نظارت بانکی قوی و يک ‌حامی مالی در قامت آخرين اعتبار دهنده (نقش موثر بانک مرکزی)، به عنوان اضلاع يک مثلث که همکاری‌های تنگاتنگی با يکديگر دارند؛ نيز مورد نياز است.
نهادهای ضمانت سپرده يا به صورت يک نهاد حاکميتی، به عنوان بخشی از بانک مرکزی و يا به صورت يک نهاد خصوصی با پشتوانه دولتی و بعضاً نيز به شکل يک شخصيت کاملاً خصوصی تشکيل شده و از طریق دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری و بانک‌ها، به بیمه‌گری سپرده‌ها، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و ارزیابی آنان، پرداخته و در صورت وقوع بحران؛ به کمک بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سپرده‌گذاران می‌آیند. در کشورمان، وفق ماده ۹۵ برنامه ۵ ساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، بانک محترم مرکزي ج.ا.ایران نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها، اقدام نموده است. بر اساس ابلاغ بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران،کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند، به عضویت صندوق ضمانت سپرده ها درآیند. بانک آینده با عنایت به الزامات قانونی پیش‌گفته و در راستای تأمین امنیت خاطر سپرده‌گذاران محترم، با پرداخت حق عضویت اولیه و عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها و هم‌چنین پرداخت حق عضویت سالانه، و به رغم استحکام مالی بالائی که دارد؛ نسبت به حفظ حقوق سپرده‌گذاران محترم و ارزش‌آفرینی برای ایشان از این طریق نیز اهتمام می‌ورزد.

شرایط و سقف تضمین

بر اساس مصوبات شماره ۶۷۵۴/ت۵۲۲۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ و شماره ۵۳۹۹۹/ت۱۵۶۹۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت محترم وزیران، سقف ضمانت سپرده‌ها برای هر سپرده‌گذار در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو در کشورمان، مبلغ یک میلیارد ریال می‌باشد.

سپرده‌های مشمول ضمانت

 • حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري ريالي
 • حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري / ارزي
 • حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز / ريالي
 • سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه سكه
 • حساب سپرده پس‌انداز / ارزي
 • حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه ويژه مسكن
 • حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه ويژه جوانان
 • حساب سپرده قرض‌الحسنه ويژه مصرف نشده
 • حساب سپرده مدت‌دار ارزي
 • حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت
 • حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم مستخدم)
 • حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت)
 • حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت
 • حساب سپرده‌هاي دريافتي بابت كارت‌هاي اعتباري
 • حساب سپرده خريد مسكن
 • حساب سپرده صندوق پس‌انداز مسكن (خاص بانك مسكن)
 • حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه
 • حساب پس‌انداز كاركنان
 • حساب صندوق بازنشستگي كاركنان