تسهیلات

ثبت نام از متقاضیان مشمول قانون تسهیل تسویه‌ی بدهی بدهکاران شبکه‌ی بانکی کشور:

بانک آینده به منظور رعایت الزامات " قانون تسهیل تسویه‌ی بدهی بدهکاران شبکه‌ی بانکی کشور از مشتریان مشمول این قانون دعوت مینماید تا نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید.

مشتریان مشمول به شرح زیر است:

۱. مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفاً در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین آب و برق و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه‌بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل خواهد‌بود.
۲. سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قراردادهائی که مشمول مفاد دستورالعمل پیش گفته می‌باشد، برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری، به ترتیب، پنج میلیارد و بیست میلیارد ریال تعیین شده‌است. چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نخواهد بود.
۳. بانک درخواست مشتریانی را بررسی می‌نماید، که مشتری تعهده کرده باشد بدهی غیر جاری خود را تاپایان شهریور ۱۳۹۹، ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از آن در پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نشده است، تسویه نقدی نماید.
محاسبه اقساط تسهیلات

با وارد کردن مبلغ تسهیلات، تعداد اقساط و درصد سود تسهیلات می توانید از میزان هر قسط و مبلغ سود محاسبه شده برای تسهیلات مطلع شوید. محاسبه‌ی اقساط تسهیلات

برخی از انواع تسهیلات ارائه شده در شعب بانک آینده، به شرح ذیل می باشد.

  • پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی ریالی در بخش‌های «صنعت و معدن»، «گردشگری» و «دانش بنیان».
  • تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق منابع: «بند الف تبصره (18)»، «طرح رونق تولید» و «پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌ها برای شرکت‌های دانش بنیان».
  • اعطای تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا.
  • اعطای تسهیلات حمایت از مستاجران (ودیعه مسکن).
  • اعطای تسهیلات از محل منابع طرح کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع.
  • اعطای تسهیلات از محل منابع طرح کمک‌های فنی و اعتباری کشاورزی.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از شرایط دریافت این تسهیلات، می توانید به یکی از شعب بانک در سراسر کشور، مراجعه نمایید.