مدیرعامل

از این‌که بانک آینده را به عنوان بانک خودتان انتخاب کرده‌اید؛از شما تشکر مینمایم.

نظر به اینکه ممکن است؛ در مواردی لازم بدانید که مستقیماً نظرها، پیشنهادها، انتقادها و حتی شکایت‌های خود را به اطلاع این‌جانب برسانید؛ این مسیر ارتباطی برای دسترسی راحت‌تر شما فراهم شده است. باور کنید؛ به محض دریافت موارد اعلام شده، با فوریت آن را بررسی نموده و به شما بازخورد خواهم داد.
گرچه تردید ندارم که کلیه همکاران این‌جانب در هر سطح سازمانی و گستره جغرافیائی، خود را ملزم با پاسخ‌گوئی به موقع و مناسب به شما میدانند؛ معهذا، در صورت تشخیص به ارتباط مستقیم، برایم افتخار خواهد بود که بیشتر در خدمتتان باشم

ارتباط مستقیم با مدیرعامل

captcha